ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน

Badminton Coach Club

FaceBook
Line

เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านเชิญ
ลงทะเบียนที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
เมนูหลัก
ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ
ข่าวกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
บทความ
ติดต่อชมรม

หนังสือและวารสาร
วารสารชมรมผู้ฝึกสอนฯ

การฝึกสอนแบดมินตัน
การฝึกทักษะขั้นพื้นฐาน
กายบริหารแบดมินตัน
หลักสูตรโรงเรียนแบดมินตัน

สำหรับสมาชิก
ส่งข่าว
ส่งบทความ
ส่งรูป

ดาวน์โหลด
ใบสมัครแข่งขันศิษย์เอก
บทความล่าสุด
หลักการสอนแบดมินตัน
หลักการตลาดในการบริห...
การสร้างศรัทธาของผู้...
การสร้างสนามแบดมินตัน
คนเอ็นเปื่อย
กระทู้
ข่าวสารมาใหม่
ประกาศรายชื่อผู้ฝึกสอนที่ส่...
การอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน ร...
โครงการตีแบดถูกวิธีไม่มีบาด...
การแข่งขันแบดมินตัน ศิษย์เอ...
การอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน ร...
ยอดนิยม
โครงการอบรมแบดมินตันขั... [12]
การอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬาแ... [4]
การแข่งขันแบดมินตัน ศิ... [2]
การอบรมผู้ฝึกสอนแบดมิน... [2]
การเปิดอบรมผู้ฝึกสอนแบ... [2]
แบบสำรวจ
ขณะนี้ท่านเป็น

ผู้สนใจ

นักกีฬา

ผู้ปกครอง

ผู้ฝึกสอนขั้นพื้นฐาน

ผู้ฝึกสอนขั้นก้าวหน้า

กรรมการผู้ตัดสิน

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อน.
ผลการแข่งขันศิษย์เอก51
ข่าว-กิจกรรมขอขอบคุณ

หจก.เครื่องกีฬาตรานกแก้ว
บมจ. สยามสปอร์ตซินดิเคต
สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ผู้ฝึกสอนแบดมินตันทุกรุ่น
ผู้ปกครองและนักกีฬา
ที่ให้การสนับสนุนและร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดี

ภาพบรรยากาศ

สำหรับผลการแข่งขันมีดังนี้

ผลการแข่งขันแบดมินตันศิษย์เอก 2551
รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี
ชายเดี่ยว?????
ชนะเลิศธนภัทรกิตติเนาวรัตน์ผู้ฝึกสอนเขมชาติกรีฑาธร
รองชนะเลิศอันดับ 1ปัณฑ์ธรแสงวณิชผู้ฝึกสอนอุดมขำเจริญ
รองชนะเลิศอันดับ 2กฤษณ์พนาพิทักษ์กุลผู้ฝึกสอนพงษ์สันต์ผดุงนาม
รองชนะเลิศอันดับ 2ณัฐนันท์ไวยจะมีผู้ฝึกสอนร.อ.ดิสนันท์ไวยจะมี
หญิงเดี่ยว?????
ชนะเลิศวนิดาบัวภาผู้ฝึกสอนนิพนธ์อรรถวิโรจน์
รองชนะเลิศอันดับ 1สุพิชญาด้วงแก้วผู้ฝึกสอนพศินขาวสำอาง
รองชนะเลิศอันดับ 2ชนัญญาโพธิ์ตาลผู้ฝึกสอนจารุวัฒน์ศรีสลับ
รองชนะเลิศอันดับ 2เขมิสราชีวพฤกษ์ผู้ฝึกสอนไพศาลอภิรักษ์นุสิทธิ์
??????
รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
ชายเดี่ยว?????
ชนะเลิศอัฑฒ์เชียงหว่องผู้ฝึกสอนกิตติพงศ์วงศ์กิตติเวชกุล
รองชนะเลิศอันดับ 1เสรฏฐนันท์ฉันท์บุญญวัฒน์ผู้ฝึกสอนพศินขาวสำอาง
รองชนะเลิศอันดับ 2ศุภวิชญ์นิตยสุทธิ์ผู้ฝึกสอนอดิศักดิ์เกศสาคร
รองชนะเลิศอันดับ 2นัทธสิทธิ์เด่นเลิศชัยกุลผู้ฝึกสอนนิพนธ์อรรถวิโรจน์
หญิงเดี่ยว?????
ชนะเลิศจินตกาคงสามสีผู้ฝึกสอนสมปองตันสุวรรณรัตน์
รองชนะเลิศอันดับ 1เบญจรัตน์ขำทองผู้ฝึกสอนพงษ์ธรผาสุกสวัสดิ์
รองชนะเลิศอันดับ 2ธนพรเนียมเปรมผู้ฝึกสอนนิตยาโภคาพิพัฒน์
รองชนะเลิศอันดับ 2ดลพรรุทการผู้ฝึกสอนไพศาลอภิรักษ์นุสิทธิ์
??????
รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี
ชายเดี่ยว?????
ชนะเลิศณัฏฐ์ศรณ์วณิชพันธุ์วัฒน์ผู้ฝึกสอนฉลองชัยคุ้มภัย
รองชนะเลิศอันดับ 1สิรวิชญ์ศรีวราพันธ์ผู้ฝึกสอนอริยะอมาตยกุล
รองชนะเลิศอันดับ 2ภูวนวรรณธนาสินผู้ฝึกสอนสมโชติโชติรัตนา
รองชนะเลิศอันดับ 2ธัชวัฒน์เลิศอนันต์ผู้ฝึกสอนวัชรพลโชคอุทัยกุล
หญิงเดี่ยว?????
ชนะเลิศปาริฉัตรปัทมะนาวินผู้ฝึกสอนสุจินต์ปัทมะนาวิน
รองชนะเลิศอันดับ 1นิชาพลังวชิราผู้ฝึกสอนพศินขาวสำอาง
รองชนะเลิศอันดับ 2พิมพิศาอาภัสสมภพผู้ฝึกสอนณัฐวรเกิดสว่าง
รองชนะเลิศอันดับ 2ธีราพรบุญอ้อยผู้ฝึกสอนนิพนธ์อรรถวิโรจน์
??????
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
ชายเดี่ยว?????
ชนะเลิศธนณัฎฐ์วราทรัพย์ผู้ฝึกสอนฉัฐพลคงลักษ์
รองชนะเลิศอันดับ 1คณิศรอุ่นจิตติกุลผู้ฝึกสอนจีรศักดิ์ศรีมนัสรัตน์
รองชนะเลิศอันดับ 2ณัฐพลคำก้อนผู้ฝึกสอนสมมาตรพงษ์อนันตโยธิน
รองชนะเลิศอันดับ 2ธรรมรัตน์เนาว์สูงเนินผู้ฝึกสอนอุดมขำเจริญ
หญิงเดี่ยว?????
ชนะเลิศศิวเรศแดงสุริศรีผู้ฝึกสอนทองแก้วพลอยจั่น
รองชนะเลิศอันดับ 1ชนิกานต์มีทรัพย์ผู้ฝึกสอนสมบัติมาลัยกรอง
รองชนะเลิศอันดับ 2ลลิลโรจนัยผู้ฝึกสอนกฤดิช่วยณรงค์
รองชนะเลิศอันดับ 2ขนิษฐากองสุผลผู้ฝึกสอนณัฐกานต์สิงห์แก้ว

badminton เมื่อ 16/05/2008 07:55 · พิมพ์
Badminton Coaching Club (Since 1989)
Copyright © 2006
Power By www.badmintonthai.com