ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน

Badminton Coach Club

FaceBook
Line

เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านเชิญ
ลงทะเบียนที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
เมนูหลัก
ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ
ข่าวกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
บทความ
ติดต่อชมรม

หนังสือและวารสาร
วารสารชมรมผู้ฝึกสอนฯ

การฝึกสอนแบดมินตัน
การฝึกทักษะขั้นพื้นฐาน
กายบริหารแบดมินตัน
หลักสูตรโรงเรียนแบดมินตัน

สำหรับสมาชิก
ส่งข่าว
ส่งบทความ
ส่งรูป

ดาวน์โหลด
ใบสมัครแข่งขันศิษย์เอก
บทความล่าสุด
หลักการสอนแบดมินตัน
หลักการตลาดในการบริห...
การสร้างศรัทธาของผู้...
การสร้างสนามแบดมินตัน
คนเอ็นเปื่อย
กระทู้
ข่าวสารมาใหม่
ประกาศรายชื่อผู้ฝึกสอนที่ส่...
การอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน ร...
โครงการตีแบดถูกวิธีไม่มีบาด...
การแข่งขันแบดมินตัน ศิษย์เอ...
การอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน ร...
ยอดนิยม
โครงการอบรมแบดมินตันขั... [12]
การอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬาแ... [4]
การแข่งขันแบดมินตัน ศิ... [2]
การอบรมผู้ฝึกสอนแบดมิน... [2]
การเปิดอบรมผู้ฝึกสอนแบ... [2]
แบบสำรวจ
ขณะนี้ท่านเป็น

ผู้สนใจ

นักกีฬา

ผู้ปกครอง

ผู้ฝึกสอนขั้นพื้นฐาน

ผู้ฝึกสอนขั้นก้าวหน้า

กรรมการผู้ตัดสิน

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อน.
การอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน รุ่นที่ 23
ข่าว-กิจกรรม

โครงการ โครงการกีฬาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ เรื่อง? การพัฒนาคุณภาพผู้ฝึกสอนกีฬาด้านกีฬาแบดมินตัน รุ่นที่ 23?? จัดโดย? สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยความร่วมมือจาก สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน
ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะได้รับความรู้ต่างๆ ดังนี้
???????? 1.หลักการและวิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกาย?
???????? 2.ความรู้เรื่องกีฬากับการสร้างเสริมสุขภาพ???
???????? 3.เวชศาสตร์การกีฬา??????
???????? 4.การป้องกันและดูแลการบาดเจ็บจากการกีฬาเบื้องต้น??
???????? 5.ทักษะกีฬาแบดมินตันขั้นพื้นฐาน????
???????? 6.ทักษะการกีฬาแบดมินตันขั้นก้าวหน้า?????
???????? 7.ยุทธวิธีการเล่นประเภทเดี่ยว?????ยุทธวิธีการเล่นประเภทคู่?????????
???????? 8.การวางแผนการฝึกและวิเคราะห์การแข่งขัน???
???????? 9.เทคนิคการฝึกสอนกีฬา?????


คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
??????? 1.มีประสบการณ์หรือเคยสอนแบดมินตันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี มีทักษะกีฬาแบดมินตันเป็นอย่างดีหรือเคยเป็นนักกีฬาแบดมินตันของหน่วยงานหรืสโมสร
??????? 2.มีอายุระหว่าง 20-45 ปีมีร่างกายแข็งแรง
????????3.มีสมรรถภาพทางกายดีสามารถเข้ารับการอบรมตามโปรแกรมได้ตลอดโครงการ

ค่าลงทะเบียน
???? ผู้สมัครเข้ารับการอบรมต้องจ่ายค่าลงทะเบียนท่านละ 4,000? บาท (สี่พันบาทถ้วน) ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบราชการจากต้นสังกัด

ระยะเวลาและสถานที่จัดการอบรม
จะจัดการอบรมระหว่างวันที่ 23 -26 เมษายน 2552รวม 4วัน ณ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

รับสมัครจำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เกิน 40 คน

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่
??? ฝ่ายสนับสนุนบริการวิชาการ
????สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
????อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
????โทร.02-4419040-3 ต่อ 38,40 02-4419871
????โทรสาร 02-4419871
???? อีเมล์ adsvr@mahidol.ac.th
?หรือที่? คุณวินัย? เสาองค์
โทร.02-4419040-3 ต่อ 69? 081-6117272
?อีเมล์ winaikub@yahoo.com


news: coach23_2.gif


pk เมื่อ 07/04/2009 14:44 · พิมพ์
Badminton Coaching Club (Since 1989)
Copyright © 2006
Power By www.badmintonthai.com