ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน

Badminton Coach Club

FaceBook
Line

เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านเชิญ
ลงทะเบียนที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
เมนูหลัก
ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ
ข่าวกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
บทความ
ติดต่อชมรม

หนังสือและวารสาร
วารสารชมรมผู้ฝึกสอนฯ

การฝึกสอนแบดมินตัน
การฝึกทักษะขั้นพื้นฐาน
กายบริหารแบดมินตัน
หลักสูตรโรงเรียนแบดมินตัน

สำหรับสมาชิก
ส่งข่าว
ส่งบทความ
ส่งรูป

ดาวน์โหลด
ใบสมัครแข่งขันศิษย์เอก
บทความล่าสุด
หลักการสอนแบดมินตัน
หลักการตลาดในการบริห...
การสร้างศรัทธาของผู้...
การสร้างสนามแบดมินตัน
คนเอ็นเปื่อย
กระทู้
ข่าวสารมาใหม่
ประกาศรายชื่อผู้ฝึกสอนที่ส่...
การอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน ร...
โครงการตีแบดถูกวิธีไม่มีบาด...
การแข่งขันแบดมินตัน ศิษย์เอ...
การอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน ร...
ยอดนิยม
โครงการอบรมแบดมินตันขั... [12]
การอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬาแ... [4]
การแข่งขันแบดมินตัน ศิ... [2]
การอบรมผู้ฝึกสอนแบดมิน... [2]
การเปิดอบรมผู้ฝึกสอนแบ... [2]
แบบสำรวจ
ขณะนี้ท่านเป็น

ผู้สนใจ

นักกีฬา

ผู้ปกครอง

ผู้ฝึกสอนขั้นพื้นฐาน

ผู้ฝึกสอนขั้นก้าวหน้า

กรรมการผู้ตัดสิน

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อน.
การแข่งขันแบดมินตันศิษย์เอก พ.ศ. 2554
ผลการแข่งขันแบดมินตันศิษย์เอก 2554
รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี
ชายเดี่ยว
ชนะเลิศอัคคภาคย์? ลิมปสุรัติ?ผู้ฝึกสอนพงษ์สันต์??ผดุงนาม
รองชนะเลิศอันดับ 1พีระศิลป์? ธรรมเถกิงกิจ?ผู้ฝึกสอนสราวุธ วงศ์กิตติเวชกุล
รองชนะเลิศอันดับ 2ธนกร?อภิวัชรกุล?ผู้ฝึกสอนนิพนธ์อรรถวิโรจน์
รองชนะเลิศอันดับ 2ธนภัทร ภูแรศรี?ผู้ฝึกสอนณัฐพล? เวชยางกูล
หญิงเดี่ยว
ชนะเลิศสุวิชญา?? เชยกลิ่นเทศ?ผู้ฝึกสอนยิ่งยง? ศรีหงส์
รองชนะเลิศอันดับ 1นุชญาดา ฟักสุวรรณ?ผู้ฝึกสอนณัฐกานต์? สิงห์แก้ว
รองชนะเลิศอันดับ 2เพียงพอ? สุขวัฒนาการวิทย์?ผู้ฝึกสอนบุญญฤทธิ์? นาคอินทร์
รองชนะเลิศอันดับ 2ธมนวรรณ นิธิอิทธิไกร??????ผู้ฝึกสอนสราวุธวงศ์กิตติเวชกุล
รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
ชายเดี่ยว
ชนะเลิศภัทรพงษ์? แจ่มกระจ่าง?ผู้ฝึกสอนจรัสพงษ์? มุ่งวัฒนา
รองชนะเลิศอันดับ 1ปรินทร์? ธีรฐิตยางกูร?ผู้ฝึกสอนสราวุธวงศ์กิตติเวชกุล
รองชนะเลิศอันดับ 2ธนกฤต ?ภูแรศรี?ผู้ฝึกสอนณัฐพล? เวชยางกูล
รองชนะเลิศอันดับ 2ภัทรินทร์เหลืองสอาดชัย?ผู้ฝึกสอนนัทธวัธน์ เกียรติเมธี
หญิงเดี่ยว
ชนะเลิศชนาภัทร ?จันท์วงศ์ผู้ฝึกสอนนัทธวัธน์ เกียรติเมธี
รองชนะเลิศอันดับ 1นุตประวีณ์? พรหมเดช?ผู้ฝึกสอนยิ่งยง? ศรีหงส์
รองชนะเลิศอันดับ 2ณัฐธิดา??? มูลอนันต์?ผู้ฝึกสอนดิสนันท์??ไวยจะมี
รองชนะเลิศอันดับ 2ภาสิณีสุขสวัสดิ์?ผู้ฝึกสอนธีระทัศน์? เขื่อนแก้ว
รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี
ชายเดี่ยว
ชนะเลิศธานินทร์?? สุวรรณปทุมเลิศ?ผู้ฝึกสอนวันชัย? กิจเลิศวิวัฒน์
รองชนะเลิศอันดับ 1พาทิศ?? นุชนาผู้ฝึกสอนอริยะอมาตยกุล
รองชนะเลิศอันดับ 2กำพล? ศรีหงส์ผู้ฝึกสอนพรนภา ?ลุนดาพร
?รองชนะเลิศอันดับ 2?คณาธิป? ?ธนหิรัญโรจน์?ผู้ฝึกสอน??นิพนธ์? ?อรรถวิโรจน์
หญิงเดี่ยว
ชนะเลิศวิมลสิริ นุกุลดิษฐ?ผู้ฝึกสอนสราวุธวงศ์กิตติเวชกุล
รองชนะเลิศอันดับ 1ภรินดา เหลืองสอาดชัย???ผู้ฝึกสอนนัทธวัธน์ ?เกียรติเมธี
รองชนะเลิศอันดับ 2ชนกันต์? บุนนาคผู้ฝึกสอนวีระ? เสนาทัย
รองชนะเลิศอันดับ 2ชนัญญา? โพธิ์ตาล?ผู้ฝึกสอนจารุวัฒน์?ศรีสลับ

รายชื่อผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมในการแข่งขันแบดมินตัน ?ศิษย์เอก ประจำปี 2553?? ที่ผ่านมา
??
หญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี? ??
นายบัณดิษฐ์?? เซี่ยงหลิว??
??
หญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี? ??
นายจิโรภาส? เลรามัญ??
??
หญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี? ??
นายนิพนธ์? อรรถวิโรจน์??
??
รายชื่อผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมในการแข่งขันแบดมินตัน ?ศิษย์เอก ประจำปี 2553? ที่ผ่านมา
??
ชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี? ??
นางจิตรา?? ถนอมวงษ์??
??
ชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี? ??
นายนัทธวัธน์?? เกียรติเมธี??
??
ชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี? ??
นายสุจินต์? ขาวสำอางค์??

pk เมื่อ 08/03/2011 23:44 · พิมพ์
Badminton Coaching Club (Since 1989)
Copyright © 2006
Power By www.badmintonthai.com