ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน

Badminton Coach Club

FaceBook
Line

เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านเชิญ
ลงทะเบียนที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
เมนูหลัก
ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ
ข่าวกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
บทความ
ติดต่อชมรม

หนังสือและวารสาร
วารสารชมรมผู้ฝึกสอนฯ

การฝึกสอนแบดมินตัน
การฝึกทักษะขั้นพื้นฐาน
กายบริหารแบดมินตัน
หลักสูตรโรงเรียนแบดมินตัน

สำหรับสมาชิก
ส่งข่าว
ส่งบทความ
ส่งรูป

ดาวน์โหลด
ใบสมัครแข่งขันศิษย์เอก
บทความล่าสุด
หลักการสอนแบดมินตัน
หลักการตลาดในการบริห...
การสร้างศรัทธาของผู้...
การสร้างสนามแบดมินตัน
คนเอ็นเปื่อย
กระทู้
ข่าวสารมาใหม่
ประกาศรายชื่อผู้ฝึกสอนที่ส่...
การอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน ร...
โครงการตีแบดถูกวิธีไม่มีบาด...
การแข่งขันแบดมินตัน ศิษย์เอ...
การอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน ร...
ยอดนิยม
โครงการอบรมแบดมินตันขั... [12]
การอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬาแ... [4]
การแข่งขันแบดมินตัน ศิ... [2]
การอบรมผู้ฝึกสอนแบดมิน... [2]
การเปิดอบรมผู้ฝึกสอนแบ... [2]
แบบสำรวจ
ขณะนี้ท่านเป็น

ผู้สนใจ

นักกีฬา

ผู้ปกครอง

ผู้ฝึกสอนขั้นพื้นฐาน

ผู้ฝึกสอนขั้นก้าวหน้า

กรรมการผู้ตัดสิน

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อน.
การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาด้านกีฬาแบดมินตัน รุ่นที่ 30
สัมมนา ฝึกอบรมการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาด้านกีฬาแบดมินตัน รุ่นที่ 30
ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2558
ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล ศาลายา นครปฐม


ดาวน์โหลดรายละเอียด และใบสมัคร

?ตารางการอบรม

???????.???????????????.

?วันพฤหัสที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558?

?ผู้ประสานงานประจำวัน นางสาวณัฏฐ์จิรา นาคจินวงษ์?

?08.00 ? 08.30 น.ลงทะเบียน - นางสาวรรณา บุญศรีเมือง - นางสาวพวงเงิน ธนูพันธ์ - นางสาวณัฏฐ์จิรา นาคจินวงษ์?

?09.00 - 09.30 น. พิธีเปิดการอบรม?
?- คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล/ผู้แทน นากยกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ (รอตอบรับ)
?- ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล?

?09.30 - 10.00.น?
?ประเมินความรู้ก่อนการอบรม - งานบริการวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน?

?10.00 -10.15 - พัก 10.15 - 10.45 น. กิจกรรมกลุ่ม การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน - วิทยากรสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล?

?10.45 - 12.15 น. โภชนาการสำหรับนักกีฬา - รศ.กัลยา กิจบุญชู สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล?
?
12.00 - 13.00 น. อาหารกลางวันและเข้าที่พัก?

?13.00 - 15.00 น ความสำคัญของทักษะแบดมินตันต่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ - เสรี จินตนเสรี อดีตผู้อำนวยการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

?15.00 ? 15.15 น. พัก

?15.15 ? 17.45 น. ทักษะ ? เทคนิค การเล่นแบดมินตัน (ฟุตเวิร์ค การจับไม้ ทักษะ 9 อย่าง) - อ.ชัยศักดิ์ ทองเดชศรีและคณะ?

?17.45 ? 1815 น. พักผ่อน

?18.15 ? 19.00 น. อาหารเย็น?

?19.00 ? 21.30 น. กลุ่มสัมพันธ์ - (วิทยากรชมรมผู้ฝึกสอน)?


?วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558?

?ผู้ประสานงานประจำวัน นางจรรยา พึ่งโต?

?06.00 ? 07.00 น. รับอรุณ (อบอุ่นร่างกาย การเคลื่อนที่ ที่ใช้กับฟุตเวิร์ค ในกีฬาแบดมินตัน) - อ.เอนก ลุนดาพร / อ.เอกชัย ลุนดาพร?

?07.00 ? 08.00 น. พักผ่อน

?08.00 ? 09.00 น. อาหารเช้า

?09.00 ? 10.30 น. วิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา - ดร. วีระพงษ์ บางท่าไม้?

?10.30 ? 10.45 น. พัก

?10.45 ? 12.15 น. บทบาทและจรรยาบรรณผู้ฝึกสอนแบดมินตัน - วินัย เสาองค์

?12.15 ? 13.00 น. อาหารกลางวันและพักผ่อน

?13.00 ? 15.00 น.ทักษะและเทคนิคการสอนแบดมินตัน (การสอนฟุตเวิร์คและการจับไม้) - อ. ชัยศักดิ์ ทองเดชศรีและคณะ

?15.15 ? 15.30 น. พักผ่อน

?15.30 ? 18.00 น. ทักษะและเทคนิคการสอนแบดมินตัน(ต่อ) (การสอน หยอด งัด แย็ป รับลูกตบ สวนดาด) - อ. ชัยศักดิ์ ทองเดชศรีและคณะ

?18.15 ? 19.15 น. อาหารเย็น

?19.30 ? 21.30 น. ทักษะและเทคนิคการสอนแบดมินตัน(ต่อ)(การสอนเซฟ ตบ ตัด และการสอนแบบผสมผสาน) - อ. ชัยศักดิ์ ทองเดชศรีและคณะ


?วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ , 2558

?ผู้ประสานงานประจำวัน นางจรรยา พึ่งโต

06.00 - 07.00 น. รับอรุณ (การเสริมสร้างสมรรถภาพนักกีฬา) อ.เอนก / อ. เอกชัย

?07.00 - 08.00 น. พักผ่อน

?08.00 - 09.00 น. อาหารเช้า

?09.00 -10.30 น. หลักการสอนพลศึกษาและกีฬา -รศ. ดรภพรน. ทัศนัยนา

?10.30 - 10.45 น. พัก?

?10.45 - 12.15 น. จิตวิทยาในการสอนกีฬาแบดมินตันสำหรับเด็กขั้นพื้นฐานและระดับแข่งขัน - อ.ประณมพร จ๋วงพานิช วิทยาลัยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

?12.15- 13.00 น. อาหารกลางวัน

?13.00 -15.30 น. การฝึกนักกีฬาเพื่อการแข่งขัน และ การพัฒนาสู่ระดับทีมชาติ - พ.อ. ศักดิระพี ทองสาริและคณะ

?15.30 -17.30 น การวิเคราะห์และการเขียนแผนการฝึกซ้อมเพื่อแก้ไขทักษะนักกีฬาแบดมินตันขั้นพื้นฐาน - อ. ธนะรัตน์ หงส์เจริญ

?17.30 - 18.30 น. อาหารเย็น?

?18.30 ? 21.00 น. หลักการและวิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพทางร่างกายนักกีฬาในระดับต่างๆ - อาจารย์ถาวร กมุทศรี?

?21.00-21.30 น. ฝึกฝนตนเอง - รศ.ดร.นภพร ทัศนัยนา / อ.เอนก ลุนดาพร

?วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558?

?ผู้ประสานงานประจำวัน นางสาวณัฏฐ์จิรา นาคจินวงษ์?

?06.00 ? 08.30 น. ทดสอบทักษะการเป็นผู้ฝึกสอนแบดมินตันขั้นพื้นฐาน - อ.ชัยศักดิ์ ทองเดชศรีและคณะ?

08.00 ? 09.00 น. อาหารเช้า?

?09.00 ? 10.30 น. กฏ กติกา และมารยาท ในกีฬาแบดมินตัน - นายพิพัฒน์ จันทร์ไพจิตร กรรมการผู้ตัดสินจากสมาคมแบดมินตัน?

?10.30 ? 10.45 น. พัก?

?10.45 ? 12.15 น. เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ฝึกสอนแบดมินตัน - รศ.ดร.นภพร ทัศนัยนา

?12.15 ? 13.15 น. อาหารกลางวัน?

?13.15 ? 14.45 น. ทดสอบหลังการอบรมและประเมินผล - งานบริการวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

?14.45 ? 15.00 น. พัก?

?15.00 ? 16.00 น. อภิปรายและซักถาม - อ.ชัยศักดิ์ ทองเดชศรี?

?16.00 ? 17.00 น. พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม - นายกร ทัพพะรังสี อดีตประธานสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ อดีตนากยกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธาน -นายชัยศักดิ์ ทองเดชศรี ประธานชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน กล่าวรายงาน
?(เสร็จพิธีการผู้เข้ารับการอบรมและกรรมการจัดอบรมถ่ายรูปร่วมกัน)?

?หมายเหตุ รายชื่อวิทยากรบางท่าน อาจมีการเปลี่ยนแปลง

pk เมื่อ 01/02/2015 11:48 0คำติ-ชม · 1287 ครั้ง · พิมพ์
ติ-ชม-เสนอแนะ
ยังไม่มีคำเสนอแนะ ติ ชม
เพิ่มคำติชม เสนอแนะ
โปรดล็อกอินจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
ให้คะแนน
สามารถให้คะแนนได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น.

โปรดล็อกอินก่อนการให้คะแนน.

ไม่มีการให้คะแนน.
Badminton Coaching Club (Since 1989)
Copyright © 2006
Power By www.badmintonthai.com