ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน

Badminton Coach Club

FaceBook
Line

เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านเชิญ
ลงทะเบียนที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
เมนูหลัก
ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ
ข่าวกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
บทความ
ติดต่อชมรม

หนังสือและวารสาร
วารสารชมรมผู้ฝึกสอนฯ

การฝึกสอนแบดมินตัน
การฝึกทักษะขั้นพื้นฐาน
กายบริหารแบดมินตัน
หลักสูตรโรงเรียนแบดมินตัน

สำหรับสมาชิก
ส่งข่าว
ส่งบทความ
ส่งรูป

ดาวน์โหลด
ใบสมัครแข่งขันศิษย์เอก
บทความล่าสุด
หลักการสอนแบดมินตัน
หลักการตลาดในการบริห...
การสร้างศรัทธาของผู้...
การสร้างสนามแบดมินตัน
คนเอ็นเปื่อย
กระทู้
ข่าวสารมาใหม่
ประกาศรายชื่อผู้ฝึกสอนที่ส่...
การอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน ร...
โครงการตีแบดถูกวิธีไม่มีบาด...
การแข่งขันแบดมินตัน ศิษย์เอ...
การอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน ร...
ยอดนิยม
โครงการอบรมแบดมินตันขั... [12]
การอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬาแ... [4]
การแข่งขันแบดมินตัน ศิ... [2]
การอบรมผู้ฝึกสอนแบดมิน... [2]
การเปิดอบรมผู้ฝึกสอนแบ... [2]
แบบสำรวจ
ขณะนี้ท่านเป็น

ผู้สนใจ

นักกีฬา

ผู้ปกครอง

ผู้ฝึกสอนขั้นพื้นฐาน

ผู้ฝึกสอนขั้นก้าวหน้า

กรรมการผู้ตัดสิน

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อน.
โครงการอบรม ผู้ฝึกสอนแบดมินตันขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 22
ข่าว-กิจกรรม

สถานที่จัดอบรม
- อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- สนามแบดมินตัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท รวม
- อาหารเช้า กลางวัน เย็น
- เครื่องดื่ม อาหารว่าง เช้า บ่าย กลางคืน
- ที่พัก แยกชาย/หญิง
- เอกสารและอุปกรณ์การฝึก

เนื้อหาการอบรม
- การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
- วิทยาศาสตร์การกีฬา
- จิตวิทยาการกีฬา
- การป้องกันและรักษาการบาดเจ็บ
- บทบาท หน้าที่และคุณลักษณะของผู้ฝึกสอน
- การวางแผนฝึกและการเรียนการสอน
- ปรับแก้ทักษะแบดมินตันขั้นพื้นฐาน
- เทคนิค และวิธีการฝึกสอนแบดมินตัน
- การวิเคราะห์และปรับกลยุทธการแข่งขัน
- การจัดการทีมแบดมินตัน
- กฎ กติกา มารยาท และการตัดสินแบดมินตัน
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

วิทยากร
- นำโดย อาจารย์ชัยศักดิ์ ทองเดชศรี, รศ.ดร. นภพร ทัศนัยนา และคณะวิทยากรจากชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
- รองศาสตราจารย์ ดร.นภพร ทัศนัยนา โทร 081 - 7345503 Email tnopporn@wu.ac.th
- อาจารย์ชัยศักดิ์ ทองเดชศรี โทร 081 - 747487
- นายสรัญรัฐ มนุญญานนท์ โทร 086 - 2730684


badminton เมื่อ 29/02/2008 00:00 · พิมพ์
Badminton Coaching Club (Since 1989)
Copyright © 2006
Power By www.badmintonthai.com