หลักการสอนแบดมินตัน
เชียนโดย pk เมื่อ 02/04/2010 22:16

 หลักการสอนแบบ PEACE?

 ดร.เปีย


การเรียนรู้ เกิดจากความสมัครใจของผู้เรียน? ดังนั้นในการสอนทุกครั้ง ผู้สอน? ผู้ฝึกสอนต้องออกแบบฝึกให้เป็นไปตามหลักจิตวิทยาการเรียนรู้? เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือร้นที่จะเรียน? ผุ้เขียนข้อเสนอหลักการพื้นฐานที่ต้องคำนึงในการออกแบบการสอนแต่ละครั้ง? ตามหลักของ PEACE? คิดค้นไว้ดังนี้


 P = Participation? การมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนของผู้เรียน? โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพูดคุยเสนอแนะ ยอมรับแบบฝึก? หรือก่อนลงมือฝึกผู้สอนและผู้เรียนต้องทำความเข้าร่วมกัน? กำหนดข้อตกลงร่วมกันก่อนลงมือฝึก


E = Enjoyment? การจัดกิจกรรมและบรรยากาศการเรียนการสอนให้สนุกสนาน? เร้าใจ


A = Active Learning?? การให้ผู้เรียน เรียนด้วยการกระทำ มากกว่าการนั่งฟังอย่างเดียว


C = Challenge? การจัดกิจจกรรมที่ไม่ง่ายเกินไป แต่ไม่ยากจนทำไม่ได้? ซึ่งให้เกิดความพยายาม หรือท้าทายความสามารถของแต่ละคน


E = Evaluation? มีการประเมินผลทุกชั่วโมงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนทราบว่าตนเองอยู่ในระดับใด? มีข้อดี ข้อเสียตรงไหน


หลักการดังกล่าวสามารถนำไปใช้กับทุกกิจกรรมการเรียนการสอน ไม่เฉพาะแบดมินตันเท่านั้น? ยังไงก็ขอให้ผู้ฝึกสอนลองนำไปใช้? ได้ผล หรือมีข้อคิดประการใด แนะนำบ้างนะครับ

ดร.เปีย