การอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน รุ่นที่ 21
เชียนโดย pk เมื่อ 03/03/2007 22:53

โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนากีฬา
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครผู้มีทักษะในการเล่นแบดมินตันเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม?
ผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันขั้นพื้นฐาน รุ่นที่?21
ระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน 2550
สอบถามรายละเอียดได้ที่?
โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนากีฬา
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร.0-2800-2840-60? ต่อ 1003?หรือ 1500?