การอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน รุ่นที่ 25
เชียนโดย pk เมื่อ 13/03/2010 13:36

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการ
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาคุณภาพผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน
วันที่?? 22-25? เมษายน 2553
ณ? วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร
ข่าวเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการ
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาคุณภาพผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน
วันที่?? 22-25? เมษายน 2553
ณ? วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ???มหาวิทยาลัยมหิดล?? ???โดยความร่วมมือจาก

สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และห้างหุ้นส่วนจำกัดเครื่องกีฬาตรานกแก้ว ได้เล็งเห็นถึงการบูรณาการความรู้และกิจกรรมเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพเข้ากับการอบรมกีฬา? จึงได้จัดให้มีการอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตันรุ่นที่? 25 ?ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาวิธีการสอนกีฬาแบดมินตันที่มีมาตรฐาน พร้อมทั้งปลุกกระแสความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ ให้แก่ครู อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันทั่วไป ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม และเรียนรู้วิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสอนกีฬาแบดมินตันกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและการสร้างเสริมสุขภาพ สามารถนำไปถ่ายทอด แนะนำให้แก่นักเรียนและนักกีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาแบดมินตัน และมีโอกาสได้เป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคต พร้อมทั้งความรู้เรื่องการดูแล และการสร้างเสริมสุขภาพต่อไป

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร