โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยผู้ฝึกสอนแบดมินตัน
เชียนโดย pk เมื่อ 13/09/2011 19:13
?????????
news: coach23_2.gif

? เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน นำโดย อ.ชัยศักดิ์ ทองเดชศรี?? ร่วมกับ ศร. ดร.นภพร ทัศนัยนา? คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา? จัดโครงการ?? การฝึกปฏิบัติการ การเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนแบดมินตัน??? โดยมีนิสิตระดับปริญญาตรีของไทย และนิสิตปริญญาโท จากประเทศอินโดนีซีย?? ให้ความสนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก? ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้นอกจากผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ในการเล่นแบดมินตันขั้นพื้นฐานแล้ว??? ยังได้ฝึกเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนเพื่อนำไปพัฒนาเป็นผู้ฝึกสอนในโอกาสต่อไป????