โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ฝึกสอนกีฬาด้านกีฬาแบดมินตัน รุ่นที่ 27
เชียนโดย pk เมื่อ 13/10/2012 12:36
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ฝึกสอนกีฬาด้านกีฬาแบดมินตัน รุ่นที่ 27
ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2555
ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร


ข่าวเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่
?ฝ่ายงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2160-1355 โทรสาร 0-21601353

หรือที่ คุณนิพนธ์ ชัยพฤกษทล
โทร. 081-8186626