โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ฝึกสอนกีฬาด้านกีฬาแบดมินตัน รุ่นที่ 28
เชียนโดย pk เมื่อ 27/09/2013 16:07
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ฝึกสอนกีฬาด้านกีฬาแบดมินตัน รุ่นที่ 28
ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2556
ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ข่าวเพิ่มเติม
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ฝึกสอนกีฬาด้านกีฬาแบดมินตัน รุ่นที่ 28
ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2556
ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายละเอียดโครงการ
https://docs.google.com/file/d/0Bw1TpTbcaNGUa2x0dnRTRnZRNFk/edit?usp=sharing

ใบสมัคร
https://docs.google.com/file/d/0Bw1TpTbcaNGUWlVGaDNzZm9TMEU/edit?usp=sharing