โครงการตีแบดถูกวิธีไม่มีบาดเจ็บ AEC ส.ป.ป ลาว
เชียนโดย pk เมื่อ 26/06/2015 01:36
ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน นำโดย อาจารย์ชัยศักดิ์ ทองเดชศรี ประธานชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน อาจารย์ ดร.นภพร ทัศนัยนา อาจารย์ธนรัตน์ หงส์เจริญ และคณะวิทยากร จัดกิจกรรมตามโครงการตีแบดถูกวิธีไม่มีบาดเจ็บ AEC ในวันที่ 27 มิถุนายน 2558 ณ นครหลวงเวียงจันทร์ ส.ป.ป ลาว ตามคำเชิญของ ท่านสีสะเกด พรมมะหาไช ประธานสโมสร KT Club ซึ่งปัจจุบัน ส.ป.ป. ลาว มีการตื่นตัว และพัฒนานักกีฬาแบดมินตันเป็นอย่างมาก
ข่าวเพิ่มเติม
 ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน นำโดย อาจารย์ชัยศักดิ์ ทองเดชศรี ประธานชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน อาจารย์ ดร.นภพร ทัศนัยนา อาจารย์ธนรัตน์ หงส์เจริญ และคณะวิทยากร จัดกิจกรรมตามโครงการตีแบดถูกวิธีไม่มีบาดเจ็บ AEC ในวันที่ 27 มิถุนายน 2558 ณ นครหลวงเวียงจันทร์ ส.ป.ป ลาว ตามคำเชิญของ ท่านสีสะเกด พรมมะหาไช ประธานสโมสร KT Club ซึ่งปัจจุบัน ส.ป.ป. ลาว มีการตื่นตัว และพัฒนานักกีฬาแบดมินตันเป็นอย่างมาก