ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน

Badminton Coach Club

FaceBook
Line

เข้าสู่ระบบ
ชื่อ

รหัสผ่านเชิญ
ลงทะเบียนที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
เมนูหลัก
ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ
ข่าวกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
บทความ
ติดต่อชมรม

หนังสือและวารสาร
วารสารชมรมผู้ฝึกสอนฯ

การฝึกสอนแบดมินตัน
การฝึกทักษะขั้นพื้นฐาน
กายบริหารแบดมินตัน
หลักสูตรโรงเรียนแบดมินตัน

สำหรับสมาชิก
ส่งข่าว
ส่งบทความ
ส่งรูป

ดาวน์โหลด
ใบสมัครแข่งขันศิษย์เอก
บทความล่าสุด
หลักการสอนแบดมินตัน
หลักการตลาดในการบริห...
การสร้างศรัทธาของผู้...
การสร้างสนามแบดมินตัน
คนเอ็นเปื่อย
กระทู้
ข่าวสารมาใหม่
ประกาศรายชื่อผู้ฝึกสอนที่ส่...
การอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน ร...
โครงการตีแบดถูกวิธีไม่มีบาด...
การแข่งขันแบดมินตัน ศิษย์เอ...
การอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน ร...
ยอดนิยม
โครงการอบรมแบดมินตันขั... [12]
การอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬาแ... [4]
การแข่งขันแบดมินตัน ศิ... [2]
การอบรมผู้ฝึกสอนแบดมิน... [2]
การเปิดอบรมผู้ฝึกสอนแบ... [2]
แบบสำรวจ
ขณะนี้ท่านเป็น

ผู้สนใจ

นักกีฬา

ผู้ปกครอง

ผู้ฝึกสอนขั้นพื้นฐาน

ผู้ฝึกสอนขั้นก้าวหน้า

กรรมการผู้ตัดสิน

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อน.
ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน
คณะที่ปรึกษา
นายกร ทัพพะรังสี
อดีตประธานสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ (IBF)
รศ.ดร.สุบรรณ์ พันธ์วิศวาส
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ
นายชัยศักดิ์ ทองเดชศรี
ประธานชมรมฯ
รศ.ดร.นภพร ทัศนัยนา
รองประธานฯ
นายธนะรัตน์ หงส์เจริญ
รองประธานฯ
น.อ.ชัยวัฒน์ ภูมิสัย รน.
เลขาธิการ
นางจิดาภา ทองพนังพันธ์
ผู้ช่วยเลขาธิการ
นายณรงค์ศักดิ์ เจริญกรประชา
เหรัญญิก
น.ส.ศรีเพ็ญ คำศิริ
ผู้ช่วยเหรัญญิก
นายภาสกร วงษ์ชนะชัย
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นายสนธยา สุขพิศาล
นายทะเบียน
นายไพเราะ ทนุผล
ผู้ช่วยนายทะเบียน
นายประดิษฐ์ โสดา
ปฏิคม
นายวรวุฒิ ยิ่งเกียรตินนท์
ผู้ช่วยปฏิคม
นายวินัย เสาองค์
เทคนิค

นายเอนก ลุนดาพร
ผู้ช่วยเทคนิค

Badminton Coaching Club (Since 1989)
Copyright © 2006
Power By www.badmintonthai.com